பங்குனிப்பொங்கல் 2018 சாட்டுதல் நிகழ்ச்சியின் வீடியோ

ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் பொங்கல் திருவிழா 2018

Watch Now

பங்குனிப்பொங்கல் 2018 கொடியேற்றம் நிகழ்ச்சியின் வீடியோ

ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் பொங்கல் திருவிழா 2018

Watch Now

ஸ்ரீ பராசத்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோவில் பொங்கல் திருவிழா 2018

22.5.2018 முதல் ஆரம்பம்.

Read More

விருதுநகர் இந்து நாடார்கள் தேவஸ்தானம், விருதுநகர்

ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் பங்குனிப்பொங்கல் திருவிழா 2019

 17.3-2019 ஞாயிறு - சாட்டுதல்

31.3-2019 ஞாயிறு - கொடியேற்றம்

7.4-2019 ஞாயிறு - பொங்கல்

8.4-2019 திங்கள் - கயிறு குத்து & அக்னிச்சட்டி

9.4-2019 செவ்வாய் - தேரோட்டம்

10.4-2019 புதன்- தேர்தடம்பார்த்தல்

11.4-2019 வியாழன் - மஞ்சள் நீராட்டம் & கொடியிறக்கம்

14.4-2019 ஞாயிறு - திருவிழா நிறைவு

விருதுநகர் இந்து நாடார்கள் தேவஸ்தானம், விருதுநகர்

ஸ்ரீ பராசத்தி  வெயிலுகந்தம்மன் கோவில் பொங்கல் திருவிழா 2019

 4.6.2019 செவ்வாய் - சாட்டுதல் & கொடியேற்றம்

11.6.2019 செவ்வாய் - பொங்கல்

12.6.2019 புதன் - கயிறு குத்து & அக்னிச்சட்டி

13.6.2019 வியாழன் - தேரோட்டம்

14.6.2019 வெள்ளி - தேர் தடம்பார்த்தல்

15.6.2019 சனி - மஞ்சள் நீராட்டம் & கொடியிறக்கம்

16.6.2019 ஞாயிறு - திருவிழா நிறைவு

ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ வால சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ வால சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ ரெங்கநாத சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ ரெங்கநாத சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ பாலாஜி பெருமாள் கோவில்

ஸ்ரீ பாலாஜி பெருமாள் கோவில்

ஸ்ரீ துர்கை அம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ துர்கை அம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ மகான் திருப்புகழ் சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ மகான் திருப்புகழ் சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் பொங்கல் திருவிழா 2018

22-5-2018 முதல் ஸ்ரீ பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் பொங்கல் திருவிழா

More Info
Address
Virudhunagar Hindu Nadars' Devasthanam,
2, Post Office Road, Virudhunagar, Tamilnadu, India - 626001
Phone
+91 4562 243445, +91 4562 243645, +91 94865 56814
Mail
info@vhnd.in
Web
http://www.vhnd.in