ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் பொங்கல் திருவிழா 2018

18-3-2018 முதல் 15-4-2018 வரை ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் பொங்கல் திருவிழா

Read More

பங்குனிப்பொங்கல் 2018 நேரடி ஒளிபரப்பு

ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவிலில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு

Live Telecast

ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் பொங்கல்

8.4.2018 - பொங்கல், 9.4.2018 - அக்னிச்சட்டி, 10.4.2018 - தேரோட்டம்

Read More

விருதுநகர் இந்து நாடார்கள் தேவஸ்தானம், விருதுநகர்

ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் பங்குனிப் பொங்கல் திருவிழா 2018

 

18.3-2018 ஞாயிறு - சாட்டுதல்

1.4-2018 ஞாயிறு - கொடியேற்றம்

8.4-2018 ஞாயிறு - பொங்கல்

9.4-2018 திங்கள் - கயிறு குத்து & அக்னிச்சட்டி

10.4-2018 செவ்வாய் - தேரோட்டம்

11.4-2018 புதன்- தேர்தடம்பார்த்தல்

12.4-2018 வியாழன் - மஞ்சள் நீராட்டம் & கொடியிறக்கம்

15.4-2018 ஞாயிறு - திருவிழா நிறைவு

ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ வால சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ வால சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ ரெங்கநாத சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ ரெங்கநாத சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ பாலாஜி பெருமாள் கோவில்

ஸ்ரீ பாலாஜி பெருமாள் கோவில்

ஸ்ரீ துர்கை அம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ துர்கை அம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ மகான் திருப்புகழ் சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ மகான் திருப்புகழ் சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் பொங்கல் திருவிழா 2017

30-5-2017 முதல் 10-6-2017 வரை ஸ்ரீ பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் பொங்கல் திருவிழா

More Info
Address
Virudhunagar Hindu Nadars' Devasthanam,
2, Post Office Road, Virudhunagar, Tamilnadu, India - 626001
Phone
+91 4562 243445, +91 4562 243645, +91 94865 56814
Mail
info@vhnd.in
Web
http://www.vhnd.in