ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் பொங்கல் திருவிழா 2018 - 9.4.2018 அன்று நடைபெற்ற அக்னிச்சட்டி நிகழ்ச்சியின் வீடியோ தொகுப்பு - பகுதி 1.