4.4.2019 அன்று நடைபெற்ற விருதுநகர் இந்து நாடார்கள் பஞ்சுக்கடை மகமை மண்டபம், இடம்: அம்மன் கோவில் திடல்