நிர்வாக உறுப்பினர்கள்

Administrative Members

R.Lenin Nadar, B.Com.

President

R.Sathiyanarayanan Nadar

Vice-President

V.P.P.K.C. Umapathy Nadar, B.Com.

Secretory

V.M.A.R.T. Ramesh Nadar, B.Sc.

Deputy Secretory

T.K.S.P.N. Muthu Nadar, B.Com., B.L.

Treasurer

P.M.S.N.K.D. Kanagavel Nadar

Member (Store)

S.V.V. Kuralarasan Nadar

Member

Dr.N.A.T. Satheskumar Nadar, M.S.

Member

P. Ponnappan Nadar, M.Sc.

Member

T.C.S.P.D.B.Sundaravel Nadar, B.Sc.

Member

M.V.R.S. Anandhavel Nadar, B.Com.

Member

P.M.G. Ganeshan Nadar.

Member

N.A. Thangaraj Nadar

Member

V.A.S. Jeyaprakash Nadar, M.A.

Member

நிர்வாக உறுப்பினர்கள்

விருதுநகர் இந்து நாடார்கள் தேவஸ்தானம், விருதுநகர்.

Contact Us

VHND

Virudhunagar Hindu Nadars' Devasthanam,

2, Post Office Road, Virudhunagar, Tamilnadu, India - 626001

Phone

+91 4562 243445

+91 4562 243645

+91 94865 56814

Email