நிர்வாக உறுப்பினர்கள்

Administrative Members

T.M.M.R.Rathinasamy Nadar

President

T.K.S.P.Thiyagarajan Nadar

Vice-President

K.V.R.Prabakaran Nadar

Secretory

T.Thanasekaran Nadar, B.Com.

Deputy Secretory

T.K.S.P.Nagarajan Nadar

Treasurer

M.S.G.Murugan Nadar

Member

A.R.Sathiyanarayanan Nadar

Member

T.K.S.P.Shanmugamoorthy Nadar, B.Com.

Member

S.M.N.Manrajan Nadar

Member

T.C.S.P.D.Subramanian Nadar

Member

P.C.S.Narayanmoorthy Nadar

Member

A.S.K.M.T.Chandran Nadar, B.Sc.

Member

K.G.Ganesan Nadar

Member

P.N.P.R.Jegatheesan Nadar

Member

நிர்வாக உறுப்பினர்கள்

விருதுநகர் இந்து நாடார்கள் தேவஸ்தானம், விருதுநகர்.

Contact Us

VHND

Virudhunagar Hindu Nadars' Devasthanam,

2, Post Office Road, Virudhunagar, Tamilnadu, India - 626001

Phone

+91 4562 243445

+91 4562 243645

+91 94865 56814

Email