13.02.2018 (மாசி - 01)செவ்வாய் - மஹாசிவராத்திரி

ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில் 

 காலை-7.00, பகல்-12.00, மாலை-5.15, ஆக பகல்3காலம்,

இரவு-10.00, இரவு-12.00, இரவு-2.00 & 14.02.2018 அதிகாலை

4.00, ஆக இரவு 4காலம், ஆக 7கால விசேஷ பூஜை

தொடர்ந்து தீபாராதனை

 

 13.02.2018 (மாசி - 01)செவ்வாய் - பிரதோஷம்

 ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில் 

 அபிஷேகம்: மாலை 4.15 மணி

 விசேஷபூஜை: மாலை 5.00 மணி

 உள்பிரகாரவலம் : மாலை 5.15 மணி

 

 13.02.2018 (மாசி - 01)செவ்வாய் - பிரதோஷம் 

 VHND தெப்பம் தெற்கு படித்துறை

 ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன்

 அபிஷேகம்: மாலை 4.15 மணி

 விசேஷபூஜை: மாலை 5.00 மணி

 

14.02.2018  (மாசி - 02) புதன் - திருவோண திருநாள்

 ஸ்ரீ பாலாஜி கோவில்

 கும்பபூஜை யாகபூஜை: மாலை 6.00 மணி 

 அபிஷேகம்: இரவு 7.00 மணி

 விசேஷபூஜை:  இரவு 7.30 மணி

 

15.02.2018 (மாசி - 03) வியாழன் - அமாவாசை

 மகான் திருப்புகழ் சுவாமி கோவில் 

 கும்பபூஜை யாகபூஜை: காலை 10.30 மணி 

 அபிஷேகம்: காலை 11.00 மணி

 விசேஷபூஜை:  காலை 11.45 மணி

 

18.02.2018 (மாசி - 06) ஞாயிறு - ரேவதி திருநாள்

 ஸ்ரீ ரெங்கநாதசுவாமி கோவில்

 கும்பபூஜை யாகபூஜை: மாலை 6.00 மணி

 அபிஷேகம்: இரவு 7.00 மணி

 விசேஷபூஜை: இரவு 7.30 மணி

 

21.02.2018(மாசி - 09) புதன் - கார்த்திகை  

ஸ்ரீ வால சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில்

கும்பபூஜை யாகபூஜை: காலை 11.00 மணி

அபிஷேகம்: காலை 11.30 மணி

விசேஷபூஜை: காலை 11.45 மணி

இரவு விசேஷபூஜை: இரவு 7.00 மணி

இரவு நகர்வலம்: இரவு 7.30 மணி

 

22.02.2018(மாசி - 10) வியாழன் - கார்த்திகை

VHND தெப்பம் தெற்கு படித்துறை

ஸ்ரீ ஞானதண்டாயுதபாணி 

 அபிஷேகம் : காலை 8.00 மணி

 விசேஷபூஜை: காலை 8.30 மணி

 

27.02.2018 (மாசி - 15) செவ்வாய்  - பிரதோஷம்

 ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில்

 அபிஷேகம்:  மாலை 4.15 மணி

 விசேஷபூஜை :  மாலை 5.00மணி

 உள்பிரகாரவலம் : மாலை 5.15மணி

 

 27.02.2018 (மாசி - 15) செவ்வாய்  - பிரதோஷம்

 VHND தெப்பம் தெற்கு படித்துறை

 ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன்

 அபிஷேகம்:  மாலை 4.15 மணி

 விசேஷபூஜை :  மாலை 5.00மணி

 

01.03.2018 (மாசி - 17) வியாழன் - பௌர்ணமி பூஜை 

 ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்

 அபிஷேகம்:மாலை 6.15 மணி

 விசேஷபூஜை : மாலை 6.25 மணி

 

 01.03.2018 (மாசி - 17) வியாழன் - பௌர்ணமி பூஜை 

 ஸ்ரீ வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்

 அபிஷேகம்: மாலை 6.30 மணி

 விசேஷபூஜை : மாலை 6.40 மணி

 

 01.03.2018 (மாசி - 17) வியாழன் - பௌர்ணமி பூஜை 

 ஸ்ரீ துர்க்கையம்மன் கோவில்

 கும்பபூஜை யாகபூஜை: மாலை 6.45 மணி

 அபிஷேகம்: இரவு 7.15 மணி

 விசேஷபூஜை : இரவு 8.00 மணி

 

05.03.2018 (மாசி - 21) திங்கள் - சங்கடஹர சதுர்த்தி

ஸ்ரீ வால சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ  வலம்புரி விநாயகர்

கும்பபூஜை யாகபூஜை: மாலை 6.30 மணி

 அபிஷேகம்: இரவு 7.00 மணி

 விசேஷபூஜை: இரவு 7.45 மணி

 

05.03.2018 (மாசி - 21) திங்கள் - சங்கடஹர சதுர்த்தி

வி.இ.நா.நவதானியக்கடை மகமையிலிருந்து

VHND தெப்பம் வட மேற்கு மூலை

ஸ்ரீ  சங்கடஹர கணபதி

கும்பபூஜை யாகபூஜை: மாலை 6.00 மணி

 அபிஷேகம்: இரவு 7.00 மணி

 விசேஷபூஜை: இரவு 7.30 மணி

 

09.03.2018 (மாசி - 25) வெள்ளி  - திருவிளக்கு பூஜை

 ஸ்ரீ வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்

 கும்பபூஜை யாகபூஜை : காலை 10.25மணி

 அபிஷேகம்:  காலை 11.00 மணி

 விசேஷபூஜை :  காலை 11.45மணி

 இரவு விசேஷ பூஜை :இரவு 7.00மணி

 

09.03.2018 (மாசி - 25) வெள்ளி - காலபைரவர் தேய்பிறை அஷ்டமி பூஜை

 ஸ்ரீ வால சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில்

 காலபைரவர்

 கும்பபூஜை யாகபூஜை: மாலை 6.30 மணி

 அபிஷேகம்: இரவு 7.00 மணி

 விசேஷபூஜை: இரவு 7.30 மணி

 

13.03.2018  (மாசி - 29) செவ்வாய் - திருவோண திருநாள்

 ஸ்ரீ பாலாஜி கோவில்

 கும்பபூஜை யாகபூஜை: மாலை 6.00 மணி 

 அபிஷேகம்: இரவு 7.00 மணி

 விசேஷபூஜை:  இரவு 7.30 மணி

 

14.03.2018 (மாசி - 30) புதன் - பிரதோஷம்

 ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில் 

 அபிஷேகம்: மாலை 4.15 மணி

 விசேஷபூஜை: மாலை 5.00 மணி

 உள்பிரகாரவலம் : மாலை 5.15 மணி

 

 14.03.2018 (மாசி - 30) புதன் - பிரதோஷம் 

 VHND தெப்பம் தெற்கு படித்துறை

 ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன்

 அபிஷேகம்: மாலை 4.15 மணி

விசேஷபூஜை: மாலை 5.00 மணி