பங்குனிப் பொங்கல் திருவிழா 2020:

15.3-2020 ஞாயிறு - சாட்டுதல்

29.3-2020 ஞாயிறு - கொடியேற்றம்

5.4-2020 ஞாயிறு - பொங்கல்

6.4-2020 திங்கள் - கயிறு குத்து & அக்னிச்சட்டி

7.4-2020 செவ்வாய் - தேரோட்டம்

8.4-2020 புதன்- தேர்தடம்பார்த்தல்

9.4-2020 வியாழன் - மஞ்சள் நீராட்டம் & கொடியிறக்கம்

12.4-2020 ஞாயிறு - திருவிழா நிறைவு