புரட்டாசி மாத நிகழ்வுகள்

 

19.09.2019 (​புரட்டாசி - 02) வியாழன்  - கார்த்திகை

ஸ்ரீ வால சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில்

கும்பபூஜை யாகபூஜை: காலை 10.30 மணி

அபிஷேகம்: காலை 11.00 மணி

விசேஷபூஜை: காலை 11.45 மணி

இரவு விசேஷபூஜை: இரவு 7.00 மணி

இரவு நகர்வலம்: இரவு 7.30 மணி

 

19.09.2019 (​புரட்டாசி - 02) வியாழன்  - கார்த்திகை

 VHND தெப்பம் தெற்கு படித்துறை

ஸ்ரீ ஞானதண்டாயுதபாணி 

 அபிஷேகம் : காலை 8.00 மணி

 விசேஷபூஜை: காலை 8.30 மணி

 

21.09.2019 (புரட்டாசி - 04) சனிகாலபைரவர் தேய்பிறை அஷ்டமி பூஜை

 ஸ்ரீ வால சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில்

 காலபைரவர்

  கும்பபூஜை யாகபூஜை: மாலை 6.30 மணி

 அபிஷேகம்: இரவு 7.15 மணி

 விசேஷபூஜை: இரவு 8.00 மணி

 

24.09.2019 (புரட்டாசி - 07) செவ்வாய்காச்சக்கரம்மன் பூஜை

வி.இ.நா. பருத்திவிதைக்கடை மகமையிலிருந்து

VHND தெப்பம் தென்மேற்கு மூலை

ஸ்ரீ காச்சக்கரம்மன்

கும்பபூஜை யாகபூஜை: மாலை 6.30 மணி

 அபிஷேகம்: இரவு 6.45 மணி

 விசேஷபூஜை: இரவு 7.15 மணி

 

 26.09.2019 (புரட்டாசி - 09) வியாழன் - பிரதோஷம்

 ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில்

 அபிஷேகம்:  மாலை 4.15 மணி

  விசேஷபூஜை :  மாலை 5.00மணி

 உள்பிரகாரவலம் : மாலை 5.15மணி

 

26.09.2019 (புரட்டாசி - 09) வியாழன்பிரதோஷம்

 VHND தெப்பம் தெற்கு படித்துறை

 ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன்

  அபிஷேகம்:  மாலை 4.15 மணி

 விசேஷபூஜை :  மாலை 5.00மணி

 

28.09.2019 புரட்டாசி - 11) சனி -  அமாவாசை

 மகான் திருப்புகழ் சுவாமி கோவில் 

 கும்பபூஜை யாகபூஜை: காலை 10.30 மணி 

 அபிஷேகம்: காலை 11.00 மணி

விசேஷபூஜை:  காலை 11.45 மணி

 

விகாரி வருடம் புரட்டாசி மாதம் 13ம் தேதி (30.09.2019) திங்கட்கிழமை முதல்

புரட்டாசி மாதம் 21ம் தேதி (08.10.2019) செவ்வாய் கிழமை வரை உற்சவ பத்திரிக்கையில் கண்டுள்ளபடி

நவராத்திரி திருவிழா

 

07.10.2019 (புரட்டாசி - 20) திங்கள்சரஸ்வதி பூஜை  

ஸ்ரீ வால சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில்

சரஸ்வதி சன்னதி

கும்பபூஜை யாகபூஜை: காலை 10.35 மணி

அபிஷேகம்: காலை 11.00 மணி

விசேஷபூஜை: காலை 11.30 மணி

 

08.10.2019 (புரட்டாசி - 21) செவ்வாய்  - விஜயதசமி

 சுவாமி புறப்பாடு மதியம் 2.55 மணிக்கு

 

08.10.2019 (புரட்டாசி - 21) செவ்வாய்  - திருவோண திருநாள்

 ஸ்ரீ பாலாஜி கோவில்

 கும்பபூஜை யாகபூஜை: மாலை 6.00 மணி 

 அபிஷேகம்: இரவு 7.00 மணி

 விசேஷபூஜை:  இரவு 7.30 மணி

 

விகாரி வருடம் புரட்டாசி மாதம் 21ம் தேதி (08.10.2019) செவ்வாய் கிழமை முதல்

புரட்டாசி மாதம் 26ம் தேதி (13.10.2019) ஞாயிற்றுகிழமை வரை உற்சவ பத்திரிக்கையில் கண்டுள்ளபடி

ஸ்ரீ ரெங்கநாதர் திருக்கல்யாணதிருவிழா

 

11.10.2019 (புரட்டாசி - 24) வெள்ளி  - திருவிளக்கு பூஜை

 ஸ்ரீ வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்

 கும்பபூஜை யாகபூஜை : காலை 10.25மணி

 அபிஷேகம்:  காலை 11.00 மணி

  விசேஷபூஜை :  காலை 11.45மணி

 இரவு விசேஷ பூஜை :இரவு 7.00மணி

 

11.10.2019 (புரட்டாசி - 24) வெள்ளி - பிரதோஷம்

 ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில்

 அபிஷேகம்:  மாலை 4.15 மணி

  விசேஷபூஜை :  மாலை 5.00மணி

 உள்பிரகாரவலம் : மாலை 5.15மணி

 

11.10.2019 (புரட்டாசி - 24) வெள்ளிபிரதோஷம்

 VHND தெப்பம் தெற்கு படித்துறை

 ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன்

  அபிஷேகம்:  மாலை 4.15 மணி

 விசேஷபூஜை :  மாலை 5.00மணி

 

13.10.2019 (புரட்டாசி - 26) ஞாயிறுபௌர்ணமி பூஜை 

ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்

  அபிஷேகம்:  மாலை 6.15 மணி

 விசேஷபூஜை :  மாலை 6.25மணி

 

 13.10.2019 (புரட்டாசி - 26) ஞாயிறுபௌர்ணமி பூஜை

  ஸ்ரீ வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்

  அபிஷேகம்:  மாலை 6.30 மணி

 விசேஷபூஜை :  மாலை 6.40மணி

 

 13.10.2019 (புரட்டாசி - 26) ஞாயிறுபௌர்ணமி பூஜை

 ஸ்ரீ துர்க்கையம்மன் கோவில்

கும்பபூஜை யாகபூஜை: மாலை 6.45 மணி

அபிஷேகம்: இரவு 7.15 மணி

விசேஷபூஜை: இரவு 8.00 மணி

 

13.10.2019 (புரட்டாசி - 26) ஞாயிறுரேவதி திருநாள்

 ஸ்ரீ ரெங்கநாதசுவாமி கோவில்

 

 17.10.2019 (புரட்டாசி - 30) வியாழன்கார்த்திகை

 VHND தெப்பம் தெற்கு படித்துறை

ஸ்ரீ ஞானதண்டாயுதபாணி 

 அபிஷேகம் : காலை 8.00 மணி

 விசேஷபூஜை: காலை 8.30 மணி

 

17.10.2019 (புரட்டாசி - 30) வியாழன்கார்த்திகை  

ஸ்ரீ வால சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில்

கும்பபூஜை யாகபூஜை: காலை 10.30 மணி

அபிஷேகம்: காலை 11.00 மணி

விசேஷபூஜை: காலை 11.45 மணி

இரவு விசேஷபூஜை: இரவு 7.45 மணி

இரவு நகர்வலம்: இரவு 8.15 மணி

 

17.10.2019 (புரட்டாசி - 30) வியாழன்  - சங்கடஹர சதுர்த்தி

ஸ்ரீ வால சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ  வலம்புரி விநாயகர்

கும்பபூஜை யாகபூஜை: மாலை 6.30 மணி

 அபிஷேகம்: இரவு 7.00 மணி

 விசேஷபூஜை: இரவு 7.45 மணி

 

விகாரி வருடம் புரட்டாசி மாதம் 4ம் தேதி, 11ம் தேதி,  18ம் தேதி,  25ம் தேதி, ஆகிய நான்கு சனிக்கிழமைகளிலும்

ஸ்ரீ ரெங்கநாதர் கோவிலில் காலை 7மணி மற்றும் மாலை 4மணி ஆகிய 2வேலைகளிலும்

புரட்டாசி சனிவார சிறப்பு பூஜை நடைபெறும்