ஸ்ரீ பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோவில் பொங்கல் திருவிழா 2019

 4.6.2019 செவ்வாய் - சாட்டுதல் & கொடியேற்றம்

11.6.2019 செவ்வாய் - பொங்கல்

12.6.2019 புதன் - கயிறு குத்து & அக்னிச்சட்டி

13.6.2019 வியாழன் - தேரோட்டம்

14.6.2019 வெள்ளி - தேர் தடம்பார்த்தல்

15.6.2019 சனி - மஞ்சள் நீராட்டம் & கொடியிறக்கம்

16.6.2019 ஞாயிறு - திருவிழா நிறைவு